Pierwsze rendez-vous - esej Stefana Kiedrzyńskiego
III część cyklu (niekompletna - brak początku, nr 16 tygodnika z 1929 r jest nieosiągalny)