c.d. Przerwana idylla - nowela Stefana Kiedrzyńskiego