Mój przyjaciel Mojsie Wół - opowiadanie Stefana Kiedrzyńskiego