Minimum egzystencji - nowela Stefana Kiedrzyńskiego