Jak pisze się komedie - esej Stefana Kiedrzyńskiego
I część cyklu