Dolce far niente - opowiadanie Stefana Kiedrzyńskiego
ostatnie zdanie urywa się w połowie - najprawdopodobniej zecer "zgubił" zakończenie