Człowiek śmiechu - opowiadanie Stefana Kiedrzyńskiego