Aniołek - nowela Stefana Kiedrzyńskiego z cyklu "Blaski nędze"