Akt chrztu Stefana Kiedrzyńskiego - parafia Wszystkich Świętych, Warszawa 17 października 1886 r.